jump to navigation

PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA DAN KEDUA February 21, 2010

Posted by eaglebook in BAHASA DAN PENDIDIKAN/MALAYS AND EDUCATION.
Tags: , , ,
trackback

Psikolinguistik1

Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran (P&P) bahasa, aspek-aspek berkaitan psikolinguistik memainkan peranan penting dan penyumbang utama kepada keupayaan seseorang kanak-kanak, murid-murid, pelajar yang mempelajari bahasa asing sebagai bahasa kedua (B2) dan orang dewasa dari segi pemerolehan dan kecekapan berbahasa. Justeru, buku ini membincangkan beberapa tajuk yang digunakan sebagai bahan perbincangan dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan pengkhususan Kaedah Pengajaran Bahasa, Fakulti Pendidikan, UKM. Buku ini memberi peluang kepada mereka untuk mengetahui, mengenal pasti dan mempelajari bagaimana faktor-faktor psikolinguistik mempengaruhi pemerolehan dan kecekapan bahasa sama ada dalam bahasa pertama (B1) ataupun bahasa kedua (B2). Peranan dan fungsi nahu atau tatabahasa, faktor neurolinguistik, pemindahan bahasa dan peranannya, pengaruh bahasa ibunda, penggunaan dwibahasa dan kesannya, pertukaran kod dalam pemerolehan bahasa pelajar, dan pemerolehan bahasa lisan dan bukan lisan kanak-kanak sekolah juga dibincangkan.

Penulis: Zamri Mahamod (Dr.)
ISBN 978 983 195 246 7
Tahun: 2007
Hlm: 250
Saiz: 5.75” X 8.25”
Harga: RM 22.00

Advertisements

Comments»

1. 2010 in review « Karisma Publications - January 2, 2011

[…] PSIKOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA DAN KEDUA February 2010 3 […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: