jump to navigation

PSIKOLOGI PENDIDIKAN UNTUK PERGURUAN February 23, 2010

Posted by eaglebook in INSTITUSI PERGURUAN/TEACHER TRAINING.
Tags: , , , , ,
add a comment

Psikologi Pendidikan

Buku ini boleh digunakan untuk guru-guru pelatih di universiti dan institut perguruan untuk mendapatkan pengetahuan asas dalam Psikologi Pendidikan. Setiap guru memerlukan pengetahuan asas dalam psikologi pendidikan untuk memahami pelajar-pelajar dan juga proses pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan psikologi pendidikan membantu guru mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam menangani masalah perkembangan pelajar dan juga masalah pembelajaran. Kandungan buku ini termasuk Pengenalan kepada Psikologi, Pendekatan Saintifik kepada Perlakuan, Pengaruh Perwarisan dan Persekitaran, Pertumbuhan dan Perkembangan Pelajar, Perkembangan Fizikal Remaja, Perkembangan Psikososial, Personaliti, Perkembangan Kognitif dan Moral Remaja, Pengenalan Kepada Pembelajaran, Pembelajaran Pelaziman Klasik dan Operan, Pembelajaran Kognitif, Teori Pembelajaran Sosial, Pembelajaran Humanistik, Kecerdasan, Ingatan dan Lupaan, dan Kanak-kanak Luar Biasa.

Penulis: Rahil Mahyuddin/Habibah Elias
ISBN 983 195 239 5
Tahun: 2006
Hlm: 271
Saiz: 5.75” X 8.25”
Harga: RM 25.00

Advertisements